ประกาศปิดหอ BNK48 หลัง สมาชิก ร่วมงานที่มีคนติดโควิด

Company iam ต้นสังกัดของ BNK48 ได้ออกประกาศระบุหอคอยที่สมาชิกในวงจะต้องปิดพร้อมกัน หลังจากสมาชิก 6 คน ได้แก่ เจนมิวสิคโมบายปัญญายุและเจนนิษฐ์เข้าร่วมปาร์ตี้นอกบ้านกับโควิด -19 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564

อย่างไรก็ตามไม่มีการทดสอบเชื้อและไม่พบการติดเชื้อเลย

Share This Post

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best